Enkhuizen, Nederland

Contributie

Contributie:

Tot en met 16 jaar: € 25,50 per kwartaal en
17 jaar en ouder: € 30,50 per kwartaal.

Lesgeld:

Lesgeld voor jeugdleden (t/m 16 jaar) per maand:
Op basis van één les per week:   €12,00 (40 lessen per jaar)

Lesgeld voor volwassenen (17 jaar en ouder) per maand:
Op basis van één les per week:   €15,00 (40 lessen per jaar)

Voor bovenstaande bedragen krijgen de leden een opleiding (indien nodig) binnen de vereniging, een instrument in bruikleen en een uniform.

Voor aanmeldingen kunt u zich wenden tot: Ina Tol, Hazelaarshof 15, Enkhuizen, tel. 0228-313950.

Opzeggen van lidmaatschap of lessen

Bij C.M.V. Dindua betalen we de contributie per kwartaal. Opzeggen van het lidmaatschap kan dus uitsluitend per eerstvolgende kwartaal. De opzegging dient een maand voor het verstrijken van het kwartaal te gebeuren:

  • Per 1 januari opzeggen voor 1 december;
  • Per 1 april opzeggen voor 1 maart;
  • Per 1 juli opzeggen voor 1 juni;
  • Per 1 oktober opzeggen voor 1 september.

Ditzelfde geldt voor de lessen, met dien verstande dat dit per maand kan en de opzegging dus 1 maand voor het beëindigen van de lessen bij ons bekend dient te zijn.