Historie

Het ontstaan van Dindua

In 1954 werd door een aantal leden van de Christelijke Sport Vereniging Dindua (die al bestond sinds 1928) het plan gelanceerd om een drumband op te richten. Tot dan bestond Dindua uit een voetbalafdeling en een gymnastiekafdeling. Het voornaamste doel voor de nieuw op te richten drumband was: Het begeleiden van de gymnasten bij marswedstrijden, een onderdeel van de gymnastieksport wat tegenwoordig niet meer bestaat bij gymnastiekwedstrijden! Na verschillende geldinzamelacties was Dindua Drumband in 1955 een feit, voor het eerst konden zij toen de weg op. De bezetting bestond toen uit troms, pauken, overslag, grote trom en signaaltrompetten. Eén van de stuwende krachten in de begintijd was de toenmalige tambour-maître Geb Lub Jz. Instructeur in die tijd was Jillert Cammenga, lange tijd een heel bekende naam in de Nederlandse drumbandwereld. Naderhand werden de signaaltrompetten (met zeer beperkte mogelijkheden) ingeruild voor trompetten met één ventiel, waarmee meer tonen konden worden gespeeld en waardoor dus de mogelijkheden werden uitgebreid.

Dindua in de jaren ’70 en jaren ’80

Begin zeventiger jaren werd de muzikale leiding overgenomen door Jan Vlijm. Onder zijn bezielende én bekwame leiding werd de bezetting weer veranderd. Een kwestie van “met-je-tijd-meegaan!” Er kwam een z.g. es-des bezetting, aangevuld met jachthoorns en sousafoons. Het slagwerk bleef natuurlijk belangrijk, maar was inmiddels ook aangevuld met melodisch slagwerk: de lyra’s. Dat deze omschakeling een goede zet was, bleek wel uit het feit, dat Dindua als jachthoorn- en trompetterkorps werd toegelaten tot het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in 1978. Zoals bij veel jachthoorn- en trompetterkorpsen kwam ook bij Dindua in het begin van de jaren tachtig de wens naar voren om de muzikale mogelijkheden nog verder te vergroten. Nog steeds onder leiding van Jan Vlijm werd dan ook besloten om te gaan werken aan de overschakeling naar een ‘drumfanfare-bezetting’. Voordat dit kon worden gerealiseerd moest er weer heel wat zelfwerkzaamheid plaats vinden en moesten er heel wat subsidiebronnen worden aangeboord. In december 1986 werd het nieuwe instrumentarium geleverd en op Koninginnedag 1987 kwam er een geheel ander Dindua op de weg. Omstreeks dezelfde tijd waren de verschillende afdelingen van Christelijke Sport Vereniging Dindua losgemaakt van de omni-vereniging en gingen de vroegere afdelingen zelfstandig verder.

  

Dindua rond 2000

Vanaf die tijd heet de muziekafdeling “C.M.V. Dindua Enkhuizen”. Ook met de fanfarebezetting blijft men bij Dindua niet stil zitten. Langzamerhand veranderde dan ook het soort optredens: de urenlange marsen bij bloemencorso’s in Aalsmeer of Rijnsburg behoren tot het verleden. Nog steeds wordt er veel muziek op straat gemaakt, maar daarnaast worden er ook concerten gegeven. Eind 2003 heeft Jan Vlijm na zo’n 30 jaar dirigent te zijn geweest bij Dindua afscheid genomen en kwam de muzikale leiding in handen van Ruud Peerdeman. Voor Dindua geen onbekende, want in de jaren ’80 was hij al dirigent van het leerling-orkest. Voor velen in de muziekwereld is Ruud Peerdeman een bekende naam, want hij was niet alleen actief als dirigent van verschillende orkesten in Noord-Holland (waaronder Patrimonium Enkhuizen), maar ook als (jazz-)musicus heeft hij zijn sporen verdiend. In 2005 vierde Dindua haar vijftig jarig jubileum.

Dindua nu

Na 4 ½ jaar hebben we in 2008 afscheid genomen van Ruud Peerdeman en zijn er enkele dirigentenwisselingen geweest. Van augustus 2009 tot augustus 2012 heeft Dindua onder leiding gestaan van Britt van Es. Ook de tamboursectie heeft niet stil gestaan. In 2009 is Michel de Jong opgevolgd door slagwerkinstructeur Marcel Oud. Helaas hebben we in januari 2011 veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze slagwerkinstructeur Marcel Oud. Patrick Reus heeft Marcel opgevolgd als slagwerkinstructeur. In juli 2015 is Patrick gestopt bij Dindua en sinds september 2015 verzorgde Michel de Jong de opleiding van onze slagwerkers, wie in 2017 is opgevolgd door Tom Rutgers.
Vanaf september 2012 was de muzikale leiding in handen van Simon Kleinjan. Simon Kleinjan heeft een enorme ervaring opgedaan in de militaire muziek, als dirigent, tambour-maître en zakelijk leider bij de Koninklijke Militaire Kapel en het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee. In augustus 2019 is Simon Kleinjan opgevolgd door Niels Ket. Niels is in 2017 afgestudeerd als HaFaBra dirigent en heeft behalve Dindua ook verenigingen in Oostwoud, Lutjebroek en Medemblik onder zijn hoede.
De opleiding van onze blazers wordt sinds augustus 2014 verzorgd door Coos Zwagerman.