Vriend van Dindua

Logo kleur klein

Vrienden van muziekvereniging DINDUA

Inleiding
Als muziekvereniging maken wij graag muziek en dat kost geld. Denk hierbij aan het opleiden van onze leerlingen, het aanschaffen van nieuwe instrumenten, de aanschaf van (nieuwe) uniformen, salariskosten. Om dit te kunnen doen zijn we onder andere afhankelijk van bijdragen van donateurs.

Vrienden van…..
Een vorm van donateurschap waarbij mensen door het aangaan van een vriendschap de muziekvereniging financieel gaan steunen. Mensen die de blaasmuziek een warm hart toedragen kunnen op die manier een steentje bijdragen. Hierbij kan gekozen worden uit twee verschillende vriendschapsvormen.

VRIEND: U betaalt € 10,- per jaar.
Als extraatje krijgt u voor één persoon 50 % korting op een entreekaart voor ons concert.
DIKKE VRIEND: U betaalt € 25,- per jaar.
Als extraatje krijgt u voor twee personen 50 % korting op een entreekaart voor ons concert.
Alle vrienden ontvangen daarnaast (digitaal):
– Elk kwartaal een agenda met optredens en activiteiten.
– Een uitnodiging voor ons concert.
– Ons clubblad ‘De Notenkraker’ en worden onder andere op die manier op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen binnen de vereniging.
En verder kunnen vrienden zichzelf of één van hun familieleden (eenmalig) aanmelden voor een gratis proefles.

Aanmelden als donateur….
Download het machtigingsformulier onder het kopje ‘Vrienden van…’ op deze website of vraag het formulier aan bij één van de bestuursleden.